• Анализа рада службених лица за 23.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА  судијама,  Анђелковић Срђану, Јовановић Николи (Неготин) и Веселиновић Марији због кашњења са уплатом таксе са утакмице. 

  Анализа рада службених лица за 22.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА , судији Бучановић Ненаду и делегату Живковић Сретену због нечитког сачињавања друге стране записника у рубрици опомене играча.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Челић Витомиру  јер у записник са утакмице не уписује имена опоменутих играча.
  3. Обавештавају се судије да своје извештаје са утакмица (извештај и један примерак записника), могу скенирати и послати меилом на office@fsbo.org.rs    У том случају не морају слати извештаје поштом.

  Анализа рада службених лица за 18.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера УПОЗОРЕЊЕ , делегату Долан Слободану  јер извештај делегата и контролу суђења није потписао.
  2. ОБАВЕШТАВАЈУ се судије које нису измирили таксе према фудбалском савезу да неће бити делегиране до измирења истих.

  Анализа рада службених лица за 17.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА, делегату Ивковић Драгиши  због грешака у састављању прве стране записника са утакмице.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА, делегату Терзић Предрагу  и судији Емини Расиму због неадекватног описивања разлога код искључених играча.
  3. ОБАВЕШТАВАЈУ се СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ  да почев од 19. кола отказивање утакмица за свако наредно коло врше писаним путем на меил савеза office@fsbo.org.rs до среде у 12,00 сати. Када се утакмице играју средом  рок за писано обавештење је уторк до 10,00 сати . Исти начин обавештења треба користити и када се ради о спречености за одређени дан, суботу или  недељу. 

  Анализа рада службених лица за 16.коло Окружне лиге Бор

  1. Упозоравају се делегати да своје извештаје са утакмица шаљу најкасније 48 сати по завршетку утакмице.
  2. Упозоравају се судије да своје извештаје шаљу најкасније 48 сати по завршетку утакмице . Такође су дужни да у том период уплате таксу фудбалском савезу.
  3. За непоштовање ових упозорења предузеће се одговарајуће мере. 

  Анализа рада службених лица за 15.коло Окружне лиге Бор 

  1. КАЖЊАВА се делегат Терзић Предраг са 4 утакмице неделегирања због пропуста у састављању записника са утакмице.
  2. КАЖЊАВА се делегат Петровић Саша (Мајданпек) са 4 утакмице неделегирања због пропуста у састављању записника са утакмице и кашњења у слању документације са одигране утакмице.
  3. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Станисављевић Зорану  јер извештај делегата и контролу суђења пише ручно.
  4. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Ивковић Драгиши, јер не уписује искључење у делегатски извештај.

  Анализа рада службених лица за 12.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА, делегату Јозић Бобану и судији Радовић Милану  јер недовољно и непотпуно описују разлоге прекинуте утакмице у записнику са утакмице.

  Анализа рада службених лица за 11.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера упозорење , делегату Станисављевић Зорану  јер извештај делегата и контролу суђења пише ручно.
  2. Изриче се мера упозорење делегату Прнић Ђорђу јер описане ситуације у коментару обрасца контроле суђења не издваја у рубрици за минуте за опис конкретне ситуације.

  Анализа рада службених лица за 10.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА, делегату Петровић Саши (М-пек)  јер уписује опомену у рубрици за опомене искљученом играчу због две опомене. а од судије не узима изјаву поводом искључења и не потврђује потписомима представника клубова у рубрици за примедбе на индентификацију.

  Анализа рада службених лица за 9.коло Окружне лиге Бор

  1. КАЖЊАВА се делегат Радовановић Бојан са 6 (шест) месеци забране вршења дужности  због тешког пропуста у обављању делегатске дужности на утакмици Рајац – Бродоремонт.
  2. КАЖЊАВА се делегат Марковић Бобан   са 6 (шест) месеци забране вршења дужности  због тешког пропуста у обављању делегатске дужности на утакмици Раднички – Неметали.
  3. КАЖЊАВА се делегат Добрић Александар са 4 утакмице неделегирања због пропуста у састављању записника са утакмице.
  4. КАЖЊАВА се делегат Петровић Саша (Нг) са 4 утакмице неделегирања због пропуста у састављању записника са утакмице.
  5. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Караманчић Драгану   јер не уписује тачно име домаћег клуба у записник са утакмице.

  Анализа рада службених лица за 7.коло Окружне лиге Бор

  1. КАЖЊАВА се делегат Марковић Бобан  са једним циклусом не делегирања, јер није послао документацију са утакмице одигране у 6.колу.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Петровић Саши (Нг) и Јозић Бобану  јер од судије не узима изјаву поводом искључења играча.

  Анализа рада службених лица за 6.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегатима Марковић Бобану и Првуловић Љубинку  јер касне са слањем документације са одигране утакмице.
  2. Изриче се мера упозорење , делегату Ивковић Драгиши, јер не уписује тачно име домаћег клуба у записник са утакмице нити уписује своје име у обрасцу контроле суђења.
  3. Изриче се мера упозорење , судији Јовановић Николи (Нг), јер касни са слањем извештаја са суђене утакмице.

  Анализа рада службених лица за 5.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА , судији Вучковић Немњи и делегату Долан Слободану јер не адекватно уписују изречене дисциплинске мере (искључења),  у записник са утакмице у односу на разлог искључења.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Рдовановић Бојану  јер касни са слањем документације са одигране утакмице.

  Анализа рада службених лица за 4.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера упозорење , делегату Керић Дејану  јер извештај делегата и контролу суђења пише ручно.
  2. Изриче се мера упозорење , делегату Петровић Саши (Мајданпек)  јер извештај делегата и контролу суђења пише ручно, а у записник са утакмице не уписује бројеве играча који су постигли погодке.
  3. Изриче се мера упозорење , делегату Првуловић Љубинку  због веома нечитког и лоше видљивог записника са утакмице.

  Анализа рада службених лица за 3.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА, делегату Поповић Драгославу  јер уписује опомену у рубрици за опомене искљученом играчу због две опомене, а од судије не узима изјаву поводом искључења,   не описује организацију утакмице у записнику са утакмице и не поседује образац „Извештај делегата“.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА , делегату Марковић Бобану  јер уписује опомену у рубрици за опомене искљученом играчу због две опомене, а од судије не узима изјаву поводом искључења.
  3. Изриче се мера упозорење , делегату Романовић Живојину  јер од судије не узима изјаву поводом искључења играча. (заостала утакмица 1.кола).
  4. Изриче се мера упозорење , делегату Јозић Бобану  јер у записнику (рубрика кратак извештај делегата), не описује организацију утакмице и исправност спортских легитимација играча и тренера. 
  5. Изриче се мера упозорење , судијама Петковић Јовану, Лазић Владимиру и Бешинић Николи јер по завршетку утакмице у записник не дају изјаве поводом искључених играча.

  Анализа рада службених лица за 2.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера упозорење, делегату Поповић Драгославу јер не описује организацију утакмице у записнику са утакмице, дозвољава уписивање играча са бројем 5 у рубрици за резервне играче, а дозвољава да играч са бројем 16 започиње утакмицу, не поседује образац „Извештај делегата“, не адекватно описује оцене дате помоћним судијама и не уписује своје име у обрасцу контроле суђења.
  2. Изриче се мера упозорење, делегату Петровић Саши (Неготин) јер не користи одговарајућу терминологију приликом описа оцена (помиње слободне ударце а не дефинише које, помиње недозвољене положаје а не дефинише које), не описује искључења у обрасцу „Извештај делегата“.
  3. Изриче се мера упозорење, делегату Терзић Предрагу јер не поседује образац „Извештај делегата“ и зато што одговарајућу дату оцену првом помоћном судији према опису не описује издвојено у рубрици за специјалне случајеве по минутама.
  4. Обавештавају се делегати, да су у обавези да у записнику са утакмице нагласе да  ли су екипе имале лиценцираног тренера од стране ФС Борског округа за такмичарску 2013/2014  и да ли је исти био присутан на утакмици.
  5. Обавештавају се главне судије да  таксе према ФС Борског округа измирују у року од 48 сати од времена завршетка утакмице и да ће у случају не поштовања бити изузети из делегирања.

  Анализа рада службених лица за 1.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера упозорење, делегату Долан Слободану јер дате оцене помоћним судијама на утакмици Радујевац – Неметали, не одговарају опису. Предлог: повећати оцене на 8,3.
  2. Делегати који оцемне судије оценама 8,3, 8,4 и више, морају у табели за ознаке (+ и -), у одговарајућој колони (+) уписати крстић (x) и након тога испод описати те ситуације по минутама. То исто важи за дате ниже оцене, стм што се тада означава у колони (-).
  3. Налаже се делегатима да приликом сачињавања записника пре почетка утакмице не дозволе екипама да играче са бројевима дресова од 1 до 11 уписују у рубрици за резервне играче, а да утакмицу започињу са играчима уписаним по бројевима од 12 до 18.
  4. Упозоравају се делегати да обавезно представницима екипа дају да попуне образац мишљења клубова о суђењу. 
  5. Упозоравају се главне судије да су обавезне најкасније 30 минута по завршетку утакмице да СМС поруком јаве резултат утакмице.

   

  Posted by admin @ 15:30 for Архива Вести, Судије и делегати |

Календар


« December 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31