• Анализа КУС-а за 25.коло Окружне лиге Бор 

  1. УПОЗОРАВАЈУ СЕ  СУДИЈЕ  које нису измириле таксе од суђених утакмица према Фудбалском савезу, да то учине најкасније до петка 31.05.2013. године. У противном,  биће покренут дисциплински поступак.

  Анализа КУС-а за 24.коло Окружне лиге Бор 

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА делегату Вешковић Зорану јер уписује опомену у рубрици за опомене искљученим играчима због две опомене, нити узима изјаве судија по питању искључених играча у рубрици предвиђеној у записнику за изјаве судија.
  2. УПОЗОРАВАЈУ СЕ И СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ, да стриктно поштују време за слање својих извештаја (48 сати) од одигравања утакмице.

  Анализа КУС-а за 23.коло Окружне лиге Бор 

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА  делегату Веселиновић Слађану  јер у записник са утакмице не узима изјаву судије у рубрици за изјаве судија по питању искључених играча.

  Анализа КУС-а за 22.коло Окружне лиге Бор 

  • СУСПЕНДУЈЕ се судија Савић Душан због не плаћања судијских такси и ако је предходно био опомињан. 
  1. Изриче се мера ОПОМЕНА судијама Игић Владану и Кнежевић Бранимиру јер нису послали попуњени образац – Судијски извештај.

  Анализа КУС-а за 21.коло Окружне лиге Бор 

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА  делегату Каличанин Срђану  јер не оправдано касни са слањем записника са утакмице.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА судији Жикић Жељку јер није користио адекватну опрему за суђење и зато што не користи одговарајући образац за судијски извештај.

  Анализа КУС-а за 19.коло Окружне лиге Бор 

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА  делегату Марковић Бобану  јер у свом извештају наводи да није било искључења на утакмици, а у записнику стоји да је искњучен играч због две опомене добијене на истој утакмици уписујући га и у рубрици опоменути и у рубрици искључени играчи. Исто тако непотребно узима књижицу искљученом играчу и ако стоји да је искључен због две опомене и да је дисциплиновано то прихватио.
  2. Изриче се мера ОПОМЕНА делегату Романовић Живојину јер уписује опомену у рубрици за опомене искљученом играчу због две опомене, а у записник утакмице и не наводи минут у коме је играч искључен. Такође не узима књижицу искљученом играчу нити његову изјаву и ако је од судије пријављен у записник да је приликом напуштања терена употребио погрдне речи према судији.
  3. Изриче се мера ОПОМЕНА  делегату Долан Слободану  јер у свом извештају наводи да није било искључења на утакмици, а у записнику стоји да је искњучен играч због две опомене добијене на истој утакмици уписујући га и у рубрици опоменути и у рубрици искључени играчи. Такође постоји контрадикторност описа суђења у делегатском извештају.
  4. Изриче се мера упозорења судији Јосић Игору, јер у записник утакмице за опомене наводи разлоге који су по ПФИ за искњучење.

  Анализа КУС-а за 20.коло Окружне лиге Бор 

  1. КАЖЊАВА се  делегат Радовановић Бојан са 5 кола не делегирања због тога што није послао записник са утакмице нити је доставио контролу суђења због чега је био опоменут у 18 колу.
  2. Изриче се мера упозорења делегату Вешковић Зорану због не уписивања имена и презимена поред бројева у записник утакмице играчима који су опоменути.
  3. Изриче се мера ОПОМЕНА делегату Михајловић Милану због тога што не описује адекватно дате оцене. Предлог: повећати оцене сдудији  за 0,1 , а помоћним судијама за 0,2.
  4. Изриче се мера ОПОМЕНА судији Игић Владану,  јер ниије послао попуњени образац – Судијски извештај, и ако је предходно  био упозорен.
  5. Обавештавају се делегати да приликом описивања оцена искључиво користе термине за дате оцене (врло добро, добро, задовољавајуће итд)  и у посебним случајевима по минутама опишу разлоге давања тих оцена односно додатно образложе ако се ради о оценама које не спадају у категорију добро-очекивано суђење ( оцене 8,4 и 8,3). 
  6. Обавештавају се судије и делегати који своје извештаје не пишу на одговарајућим образцима да то у будуће  не чине, већ да искључиво користе предвиђене образце који се могу наћи на сајту савеза у секцији ДОКУМЕНТИ.

  Анализа КУС-а за 18.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера ОПОМЕНА делегату Радовановић Бојану због тога што у документацији са утакмице не поседује извештај посматрача сужења и налаже му се да у року од 3 дана достави канцеларији савеза.
  2. Изриче се мера упозорења делегату Керић Дејану јер у извештају посматрача недовољно описује учинак судија.
  3. Изриче се мера упозорења делегату Петровић Саши јер није адекватано описао  оцену дату главном судији. Предлог: умањити оцену главном судији за 0,1.
  4. Изриче се мера упозорења делегату Михајловић Милану  јер није адекватано описао оцене дате судијама. Предлог: повећати оцене сдудијама  за 0,1 .
  5.  Изриче се мера упозорења делегату Станојевић Предрагу  јер у извештају посматрача недовољно описује учинак судија. 
  6. Изриче се мера упозорења делегату Веселиновић Слађану јер му је  извештај посматрача индентичан са предходне утакмице, само се разликују минути.
  7. Изриче се мера ОПОМЕНА судији Кнежевић Николи  јер нисе послао попуњени образац – Судијскаи извештај.
  8. Изриче се мера упозорења судијама Игић Владану, Савић Душану и Ђорђевић Маји јер нису послали попуњени образац – Судијски извештај.

  Анализа КУС-а за 17.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера упозорења делегату Младеновић Ивану јер дата оцена главном судији не одговара опису.
  2. Изриче се мера упозорења делегату Мијатовић Млађену због не уписивања имена и презимена поред бројева у записник утакмице играчима који су опоменути и који су постигли погодке.
  3. Изриче се мера упозорења делегату Првуловић Љубинку због тога што у записнику утакмице не даје адекватну оцену за организацију утакмице. Организацију описује врло добром а у извештају наводи примедбе.
  4. Изриче се мера упозорење, делегату Станчуловић Љубиши због недовољно описаног учинка помоћних судија у образцу контроле суђења.
  5. Изриче се мера упозорења судијама Кнежевић Бранимиру, Кнежевић Николи, Жикић Жељку и Бајиновић Дарку  јер нису послали попуњени образац – Судијскаи извештај.
  6. Изриче се мера ОПОМЕНА судијама Терзић Предрагу и Петковић Јовану  јер нису послали попуњени образац – Судијскаи извештај.

  Анализа КУС-а за 16.коло Окружне лиге Бор

  1. Изриче се мера упопзорења делегатима Челић Витомиру и Марковић Бобану због индентично написане контроле суђења и због не поседовања у документацији са утакмица образца  – Мишљење клубова о суђењу.
  2. Изриче се мера упозорење, делегату Каличанин Срђану због недовољно описаног учинка помоћних судија у образцу контроле суђења.
  3. Изриче се мера упозорења судијама Терзић Предрагу,  Петковић Јовану и Шејњановић Љубиши јер нису послали попуњени образац – Судијскаи извештај.
  4. Упозоравају се главне судије да су обавезне најкасније 30 минута по завршетку утакмице да СМС поруком јаве резултат утакмице.

  Изриче се мера

  Posted by admin @ 10:00 for Архива Вести, Судије и делегати |

Календар


« December 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31