• 220px-Borski_okrug.svgISTORIJA

   

              Fudbalski savez Borskog okruga osnovan je 05. Decembra 1992. Godine u Boru na osnivačkoj Skupštini, odvajanjem od dotadašnjeg Zaječarskog regiona.

  Osnivačka Skupština je održana u Boru, za prvog predsednika izabran je Jonel Kerčulj iz Majdanpeka, za podpredsednika je izabran Svetislav Lalović iz Bora, a Vukomir Perić za generalnog sekretara. Savez čine četiri opštinska saveza: Bor, Negotin, Majdanppek i Kladovo.

  Odvajanjem od Zaječarskog regiona sve je trebalo pripremiti za normalno funkcionisanje saveza, pre svega svi opštinski savezi su dobili pravo da sami vrše registraciju igrača, a obzirom da to rade prvi put, to je zahtevalo predhodnu edukaciju kadrova u svim opštinskim savezima.

  U leto 1993. Godine savez formira okružnu ligu sa 16 klubova, u koju ulaze svi klubovi koji su se takmičili u regionalnoj ligi, prvaci opštinskih liga i klubovi koji su ispali iz druge srpske lige.

  OFS Majdanpek 1993. Godine opoziva predsednika Kerčulja, a za predsednika je izabran dotadašnji podpredsednik Svetislav Lalović, koji je ovu dužnost obavljao do leta 1996. Godine, kada se zbog bolesti povukao, a do kraja mandata dužnost predsednika obavljao je podpredsednik Mirko Jović, a podpredsednici su Dimitrije Prvulović iz Negotina i Siniša Stamenković iz Kladova, dok funkciju generalnog sekretara i dalje obavlja Vukomir Perić.

  Na izbornoj Skupštini u Donjem Milanovcu 1996. Godine ponovo je ukazano poverenje dosadašnjem predsedniku Mirku Joviću. U ovom periodu savez ima dobro organizovano udruženje trenera, a udruženje fudbalskih sudija je sve masovnije i uspešno u napredovanju svojih kadrova. Okružni savez je zastupljen svojim kadrovima u mnoge organe i tela FS RIS – a i FS Srbije. Savez redovno organizuje letnje i zimske škole fudbala.

  Izbori 2000. Godine se poklapaju sa političkim izborima, uticaj je prisutan i dolazi do loših odnosa izme|u opštinskih saveza unutar okruga. Za predsednika je izabran Radanović Nikola iz Kladova. Savez ne funkcioniše kao do tada, problem je najviše izražen u takmičenju okružne lige, saziva se vanredna Skupština i za predsednika se bira Dragoslav Cvetkovića iz Negotina. Dužnost generalnog sekretara umesto Dejana Dulovića obavlja Radoš Jovanović.

  Na Izbornoj Skupštini koja je održana 2004. Godine u Negotinu za predsednika je izabran Profesor Vlastimir Trujić iz Bora, za podpredsednike Radanović Nikola iz Kladova i Krsta Rajković iz Negotina. Za generalnog sekretara je izabran Vukomir Perić iz Bora. Predsednik UFT je Zaviša Milosavljević, koji je izabran i za predsednika UFT u FS RIS – u, a predsednik UFS je Nebojša Šijaković, koji se bira i za podpredsednika UFS FSRIS.

  Članovi Izvršnog odbora FSRIS su dva naša člana i to Krsta Rajković i Zaviša Milosavljević, a nakon iznenadne smrti Krste Rajkovića, u Izvršni odbor FS RIS – a ulazi Goran Lapadatović.

  U ovom mandatnom periodu savez postiže značajne rezultate i u svemu organizuje ostvarenje plana i programa rada, stručna udruženja fudbalskih sudija i trenera su dobro organizovana, a kadrovi saveza su angažovani u mnogim organima i telima FSRIS – a i FS Srbije. Primenjujući Statut, a zbog neispunjavanja uslova, 2007. Godine Majdanpek gubi status saveza i pripojen je OFS – u Bor.

  Na  vanrednoj skupštini koja je održana u junu 2008. Godine, za predsednika okružnog fudbalskog saveza izabran je bivši savezni sudija i savezni instruktor Goran Lapadatović iz Negotina, a za podpredsednike izabrani su Ramekić Enver iz Bora i Aleksanadar Majkanović iz Kladova, a za generalnog sekretara izabran je Vukomir Perić.

  Za predsednika UFT izabran je Boban Mankovljanović, a za predsednika UFS Nebojša Šijaković. Član Izvršnog odbora FSRIS je Goran Lapadatović, a Šijaković je ponovo izabran za podpredsednika UFSFSRIS.

  Na redovnim izborima 2012. godine, ponovo je za predsednika izabran Goran Lapadatović, za potpredsednike Enver Ramakić i Radoje Đurović, a ze gen.sekretara Vukomir Ciga Perić. U strukovnim organizacijama sudija ponovo je poverenje dobio Nebojša Šijaković, dok je kod trenera izabran Miodrag Nikolić.

  Od sezone 2013/2014 u Srpskoj ligi se takmiče 2 kluba Hajduk Veljko (bio član te lige) i Đerdap koji je u baražu izborio mesto u republičkom rangu.

  Savez ima sudiju na listi Super lige, na listi Telekom lige, kontrolora na super ligi i dva delegata na saveznom stepenu takmičenja.

   

Kalendar


« March 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31